Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen


The Establishment
Bedrijfsnaam:
Hoofdkantoor:
RCS:
Sociale vorm:

Accommodatie
De site wordt gehost op OVH-servers
SAS met een kapitaal van 500 K €
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk
RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63 - 0.118 € / min

Redactionele inhoud
De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, etc.) alleen voor documentaire doeleinden en uitsluitend ter informatie. Deze inhoud moet als stof tot nadenken worden genomen. Gebruikers worden door de uitgever uitgenodigd om deze informatie op een kritische en kritische manier te gebruiken.

Hyperlinks naar sites van derden
De site biedt hyperlinks naar websites die zijn gepubliceerd door derden. Het plaatsen van deze links betekent niet dat de uitgever de inhoud van deze sites goedkeurt. De uitgever kan de inhoud van genoemde sites niet permanent controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en technische werking. Bijgevolg kan de verantwoordelijkheid van de uitgever niet worden behouden in geval van een geschil tussen een site waarnaar wordt verwezen op de site en een gebruiker. Alleen de verantwoordelijkheid van de redactie van de sites waarnaar op de site wordt verwezen, kan worden betrokken.

Bescherming van privacy en persoonlijke gegevens
De site verzamelt persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt wanneer ze de site bezoeken. Deze verzameling maakt het mogelijk: het opstellen van algemene statistieken over verkeer op de site; Verzenden naar de e-mailadressen verstrekt door de gebruikers van antwoorden, verschillende informatie of aankondigingen van de uitgever. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet gebeuren met inachtneming van de grondrechten van personen. Dientengevolge streeft de uitgever naar een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de site heeft het recht op toegang tot, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de uitgever via de contactgegevens bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen sitegebruikers zich uitschrijven door op de hyperlinks voor het uitschrijven van de verzonden e-mails te klikken. De computers die verbinding maken met de servers van de Site ontvangen op hun harde schijf een of meer zeer lichte tekstformaatbestanden die gewoonlijk "Cookies" worden genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de site uitgevoerd vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en tijd van de consultatie, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken van dezelfde computer te identificeren. Mensen die verbonden zijn met de Site hebben de vrijheid zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Om dit te doen, kunnen ze de bijbehorende functionaliteiten in hun browser gebruiken. De uitgever vestigt echter de aandacht van gebruikers op dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde services op de site kan worden aangetast of zelfs onmogelijk kan zijn.

Handelsveiligheid
De uitgever verbindt zich ertoe alle wettelijke en technische maatregelen te nemen om de uitwisselingen te beveiligen. Als zodanig verbindt de uitgever zich ertoe een middel in te stellen om het misbruik van gegevens te blokkeren en zich te houden aan de toepasselijke voorschriften. Desondanks kennen sitegebruikers de technische kenmerken van internet en de bijbehorende risico's. Bijgevolg kan de uitgever niet aan zijn gebruikers garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de site worden aangeboden, niet op frauduleuze wijze worden verzameld door derden.

Intellectuele eigendomsrechten
De uitgever heeft rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die worden beschermd door de Intellectual Property Code. Dit is met name het geval voor zijn merk of merken, zijn grafische charter, zijn database. Bijgevolg is hun offline of online gebruik, gratis of tegen betaling, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.

Beschikbaarheid van diensten
De uitgever heeft een middelenverbintenis met betrekking tot de toegankelijkheid van de dienstverlening en zet de nodige structuren in om de site 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te maken, maar de uitgever kan de toegang opschorten zonder kennisgeving, met name om redenen van onderhoud en upgrades. De uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit voor de gebruiker of een derde partij. De uitgever kan op elk moment alle of een deel van zijn services verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, met name om technische redenen, zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving toegang van gebruikers tot de gehele of gedeeltelijke site te weigeren. Een dergelijke beslissing zou met name kunnen worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een Gebruiker.

Toepasselijk recht
Deze tekst is onderworpen aan de Franse wetgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingsberichten op elk moment te wijzigen.